Uitdaging:

34 letterpunten, als je ‘winkelwagenwasstraat’ in Scrabble zou kunnen maken. Je krijgt zeker een paar keer extra letterwaarde en woordwaarde. Jij bent de winnaar!

Wij hebben een keer de besturing van een mobiele winkelwagenwasstraat mogen maken. Dat is een grote aanhanger, waarin met een transportketting winkelwagens 1 voor 1 langs allerlei sproeiers en blowers gaat en zo grondig aan alle kanten gereinigd en gedesinfecteerd worden. Niet geheel overbodig want winkelwagens zijn een partij vies! Het schijnt dat een gemiddelde WC-bril nog schoner is dan het handvat van een winkelwagen.

 

Oplossing:

De besturing is niet heel ingewikkeld maar de uitdaging begint al met de elektrische voeding. Die krijgt de besturing van een 3 fase wcd bij de winkel. Het is nooit helemaal zeker dat deze een draaiveld heeft wat goed is dus er moest sowieso een mechanisme komen die de fasevolgorde goed maakt. Door eerst te meten en op basis daarvan een automatische omkeerschakelaar aan te sturen was dat geregeld. Dan moet de installatie alleen draaien als er ook werkelijk een wagen in komt, en blijven draaien totdat de laatste wagen er weer uit is. De juiste middelen moeten worden toegevoegd en de waternivo’s van de 2 baden moeten worden gecontroleerd. Als alles okay is mag de transportketting draaien en de pompen mogen pompen. De in- en uitgang van de wagen moet bewaakt worden of er alleen een winkelwagen in gaat en niet een persoon of een beest (!) en er moet uiteraard een noodstop zijn.

Omdat alles bij elkaar best veel fout kan zijn is er een panel in de installatie ingebouwd waarmee de machine met 2 knoppen aan en uit gezet kan worden, maar ook alles met de hand aangestuurd kan worden, en waarop alle mogelijke fouten worden getoond zodat als er iets niet goed gaat de operator eenvoudig kan zien waar hij moet ingrijpen.

 

Gevolg:

De winkelwagens komen er weer blinkend en gedesinfecteerd uit, en we kunnen weer hygiënisch winkelen.

Terug naar het overzicht