Uitdaging: 

Dranken worden afgevuld in bepaalde hoeveelheden. Als je een blikje van 33cl koopt wil je ook dat er 33cl inzit. Een fabrikant kan zich daarom conformeren aan het e-merk. Daarmee verklaart hij dat hij garandeert dat er een vastgelegde maximale afwijking in de geproduceerde verpakking zit. 

Daarvoor zijn strenge regels opgesteld waaraan tijdens het productieproces moet worden voldaan. Zo moet er afhankelijk van de productiesnelheid (vandaar de nu volgende ‘x-en’) elke x minuten bepaald worden of het afvulproces nog goed gaat en dat moet minimaal x keer per productie gedaan worden. Er moeten dan van een x aantal verpakkingen bepaald worden of er gemiddeld wel voldoende inzit, en geen van die verpakkingen mag minder dan een bepaalde hoeveelheid bevatten. De resultaten van die tests moeten worden vastgelegd en overgedragen kunnen worden aan de organisatie die dat bewaakt. 

Om de operators te triggeren dat er weer zo’n meting verricht moet worden moet bepaald worden hoeveel producten er geproduceerd zijn, en er moet een tijd lopen die de maximale tijd bewaakt.  

 

Oplossing: 

Er is per lijn een besturing gemaakt die is gekoppeld aan de vuller. Als het aantal of de tijd bereikt is gaat er op een duidelijk zichtbare plek een flitslamp flitsen waardoor de operator weet dat er gemeten moet worden. In het geval van frisdranken wordt er gewogen hoeveel een eenheid weegt en trekt men daar het gewicht van de verpakking vanaf, en vermenigvuldigt het resultaat dan met het soortelijk gewicht van het product. Dat gebeurt gedeeltelijk in een weegsysteem, dus de operator hoeft alleen in te geven welk recept het is en het systeem weet dan de andere gegevens. 

Als er een afwijking wordt geconstateerd moet de productie worden onderbroken en de vulhoeveelheid worden bijgesteld. 

 

Gevolg: 

Er worden geen wegingen vergeten en er mag een e-merk op de verpakking worden afgedrukt, zodat je als consument weet dat je altijd voldoende product krijgt. 

Terug naar het overzicht