Uitdaging:
Vruchtensappen bederven als je ze niet behandelt of koelt. Daarom worden de meeste producten bij Refresco kort gepasteuriseerd. Dat doen ze door het product vlak voor het afvullen op te warmen tot ca 90-95 C en ze ca 30s op die temperatuur te houden. Daarna wordt he product weer afgekoeld en steriel naar de steriele vuller geleid om afgevuld te worden.
Voor dat proces is er dus warmte nodig op de temperatuur te bereiken, en ondanks dat de warmte die vrijkomt tijdens het afkoelen gebruikt wordt om het nieuwe product op te warmen (regenereren) is er ook koelwater nodig om ver genoeg te kunnen koelen.
Voor het verpompen van dat koelwater moest er een installatie komen die heel flexibel moest zijn. Soms staan alle pasteurs te steriliseren voorafgaand aan het pasteuriseren en wordt er geen koelwater gebruikt, om vervolgens te gaan terugkoelen voor het pasteuriseren en er dus ineens heel veel koelwater nodig is. De druk van het koelwater moet erg stabiel zijn, want druk verschillen genereren flow verschillen en dat beïnvloed het koelproces direct. Ook moet het koelwater direct aan de machine altijd aanwezig zijn op een zo stabiel mogelijke temperatuur, want ook de temperatuur van het koelwater beïnvloed het proces.

Oplossing:
Er is een circulair systeem door de fabriek aangelegd waarin het koelwater rondgepompt wordt. Er zijn vanwege de grootte van Refresco 2 warmtewisselaars geplaatst met aan de ene kant het koelwater voor de fabriek en aan de andere kant het koelwater vanaf de koelcompressoren.
In elke streng zitten 2 grote pompen (22 kW) voor het water naar de fabriek, die we op basis van druk en flow in snelheid regelen.
Aan koelzijde zitten in elke streng 2 kleinere pompen (11 kW) die het water vanaf de koelcompressoren rondpompen op basis van de temperatuur aan beide zijden en de flow aan de fabriekskant.
Er moet ook altijd een minimale flow zijn om ervoor te zorgen dat in het hele circuit koud water zit, ook als er geen afname is.

Gevolg:
Door een slimme regeling te programmeren is bij lage en hoge flows en bij grote en kleine temperatuurafnames altijd een stabiele druk en een stabiele temperatuur bij alle pasteurs.

Terug naar het overzicht