Uitdaging: 

De leverancier van een gedeelte van een nieuwe lijn moest in de maanden november tot januari op de locatie van Refresco Bodegraven hun installatie elektrisch aansluiten. Het zou gaan om een aantal buitentanks met diverse pompinstallaties, een in-line mixer, een pasteur en een sterieltank. Het was een Italiaans bedrijf wat gevestigd was in het zuiden van Italië, waar het aantal zonuren beduidend hoger is dan in Nederland. Hierdoor, en omdat de installatie gespreid uitgevoerd moest worden werd aan Refresco gevraagd of zij een bedrijf kenden die dat voor hen wilde doen. Refresco heeft toen ons geadviseerd. Wij zijn met de Italianen in gesprek gegaan en het bleek dat wij precies konden leveren wat zij nodig hadden. 

 

Oplossing: 

De Italiaanse projectleider kreeg van ons 1 aanspreekpunt waarmee hij de planning en de benodigde materialen mee doornam. Die monteur plande op het juiste moment het juiste aantal mensen met de op dat moment benodigde skills in. 

 

Gevolg: 

Elke monteur had op het juiste moment de bij hem passende werkzaamheden. Er stonden geen Italiaanse monteurs die alles moesten kunnen (dus duur zouden zijn) in een land waar ze het vooral koud hadden (waar onze monteurs aan gewend waren). Omdat de Italiaanse manier van installeren ‘wel eens wat afweek van de Nederlandse manier’ kon er gestuurd worden op die manier, en kreeg Refresco een installatie volgens de Nederlandse normen. Door het slim inzetten van het juiste niveau monteurs op het juiste moment waren de kosten voor de Italiaanse leverancier uiteindelijk lager dan dat zij het met hun eigen mensen hadden gedaan, en was de kwaliteit voor Refresco duidelijk hoger. Een win-win situatie dus! 

Terug naar het overzicht