Uitdaging:
Er was een ruimte gebouwd in de productieruimte met zogenaamde sandwichpanelen. In de productieruimte stonden veel machines die veel geluid produceerden. In de ruimte was dat geluid erg duidelijk te horen.
Omdat de buitenkant van die sandwichpanelen geheel van staal zijn, en vanwege de hygiene zeil op de vloer was gelegd, weerkaatste elk geluid, dus van zowel het geluid van de machines als van de mensen in de ruimte. Praten met elkaar was zeer vermoeiend en de ruimte werd al snel ‘de galmkamer’ genoemd.
Er werden regelmatig gegevens uitgewisseld tussen wat grotere groepen maar op enig moment werd duidelijk dat dit geen doen was.

Oplossing:
Omdat een tak van FBI destijds Licht en Geluid was werd ons gevraagd naar een oplossing. Wij wisten dat als je in een ruimte geluidsabsorberende materialen plaatst van ongeveer de oppervlakte van de vloer de galm zoveel verdwijnt dat het niet meer storend is.
Wij hadden zelfs het bewijs in onze eigen werkplaats: dat is een fabrieksloods waarin wij baffles hebben opgehangen om dezelfde reden: het elimineren van de galm. Ondanks dat onze hal 8m hoog is ontstaat er geen galm, wat bij het uittesten van een geluidsset natuurlijk ideaal is.
We hebben dus in ‘de galmkamer’ dezelfde baffles opgehangen, maar dan niet haaks zoals bij ons in de loods, maar plat tegen het plafond. Door hier en daar tegen de wand ook een baffle te plaatsen kwamen we redelijk in de buurt van het vloeroppervlak en wisten we de galm tot een zeer aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Gevolg:
De ruimte werd weer werkbaar voor hetgeen men als doe ervoor had, en de mensen die er regelmatig langer werkten spraken van een enorme verbetering en dat ze veel minder moe waren aan het einde van de dag.
Tegenwoordig weten alleen de oudgedienden van Refresco nog wat ‘de galmkamer’ was.

Terug naar het overzicht