Onze werkwijze is doorgaans als volgt:

Ontwerp

In nauw overleg met alle betrokkenen disciplines (werktuigbouw, bouwkunde, operators, managers) wordt een functionele specificatie van een proces of machine geschreven, wat als rode draad door het gehele automatiseringsproject loopt. Alle mogelijke problemen worden onderkend en vooral alle kansen en creativiteit worden benut, om uw bedrijfsproces zo optimaal mogelijk te automatiseren.

Doordat onze engineers “de taal van de werkvloer spreken” maar ook die van de IT en het management, fungeren zij vaak “als olie tussen de tandwielen” van soms moeizame praatsessies, en krijgt elke afdeling toch wat zij willen.

 

Uitvoering

Aan de hand van deze functionele specificatie bedenken en ontwerpen wij de besturing. Er wordt een duidelijk en compleet pakket tekeningen gemaakt, de schakelpanelen worden gebouwd (veelal in eigen werkplaats), de software voor de PLC en eventueel SCADA wordt geschreven. Dit allemaal volgens de meest actuele normen en regelgeving uiteraard.

Als alle componenten gereed zijn worden die samengebouwd en wordt er een uitgebreide test in de werkplaats uitgevoerd, de zogenaamde FAT, samen met de klant en zo mogelijk de operators. Er wordt een evaluatie gemaakt en besproken.

Als de FAT afgerond is worden alle componenten verscheept naar de klant, opgebouwd en aangesloten door onze monteurs en er wordt weer een test gedaan, maar dan op de uiteindelijke locatie, de zogenoemde SAT. De installatie is daarna gereed voor inbedrijfname.

 

Inbedrijfname

De operators worden uitgebreid opgeleid, voor zover dat nodig is. Zij zijn bij voorkeur al uitgebreid betrokken bij het ontwerpen van “hun” machine zodat de betrokkenheid van hen erg groot is. Handleidingen worden met hen doorgenomen en er worden instructies gegeven aan de onderhoudsmonteurs.

Na de inbedrijfname blijven onze engineers en monteurs nog enige tijd paraat om de machine te optimaliseren en eventuele knelpunten te analyseren en op te lossen. Ook na die tijd kan de klant 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen in geval van storingen of defecten.

Afhankelijk van de grootte en functie van de installatie wordt vaak voorgesteld om een onlineverbinding te creëren om zo bij calamiteiten op afstand in te kunnen loggen. Zo kunnen storingen vaak opgelost worden en kleine wijzigingen of optimaliseringen doorgevoerd worden zonder dat er iemand ter plaatse hoeft te komen.

U ziet dat het complexe en ondoorzichtige automatiseren een stuk simpeler lijkt dan sommigen het doen voorkomen. Dat is dan ook de kracht van F.B.I. Besturingstechnologie ‘gewóón’ doen, dat is voor iedereen duidelijk.

Als producent van “iets” wil je meestal aan de rechterkant van bovenstaande lijst zitten. Wij ook, en wij willen graag dat u ook aan die kant terechtkomt.

Vraag

Antwoord

Waarom

Daarom

Ondoorgrondelijk

Inzichtelijk

Fout

Goed

Goed

Beter

Probleem

Oplossing

Vertrouwd

Betrouwbaar

Plannen

Uitvoering

De ijzersterke samenwerking tussen Hugo en Ferry
F.B.I. Blogs

De ijzersterke samenwerking tussen Hugo en Ferry

Een gouden duo: al meer dan 30 jaar werken Hugo en Ferry samen. Van storingsmonteur…
mark
F.B.I. Blogs

Werken bij FBI: zo gaat het er écht aan toe

We hebben al vaak en veel geschreven over de technische invulling van ons werk. Maar…
De kracht van predictief onderhoud
F.B.I. Blogs

De kracht van predictief onderhoud: voorspellen en voorkomen van machine downtime

Wil je echt zorgen dat downtime tot een minimum wordt beperkt, dan is predictief onderhoud…