Downtime betekent verlies van tijd, geld en mankracht. Het is dan ook al snel de nachtmerrie van elk productiebedrijf. Zeker als het regelmatig voorkomt en de oplossing lang op zich laat wachten. De menselijke factor speelt een cruciale rol bij het minimaliseren van fouten en downtime. Het verzorgen van trainingen en het hiermee ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers draagt een flinke bijdrage aan het optimaliseren van de productie-efficiëntie.

Als een machine tot stilstand komt, draait het niet alleen om de technologische aspecten, maar ook om de kennis die operators en technici bezitten. Het komt wel eens voor dat monteurs moeite hebben met het lezen van schema’s. Dit tekort kan worden aangepakt door specifieke cursussen aan te bieden. Hierdoor krijgen monteurs niet alleen inzicht in de processen maar kunnen ze ook zelf de oorzaak van problemen achterhalen.

Tegenwoordig is PLC-programmering geavanceerder, en daarom is het stimuleren van samenwerking tussen verschillende disciplines van cruciaal belang. Het laten meelopen van mechanische monteurs met elektromonteurs opent deuren voor cross-disciplinaire kennisoverdracht en begrip.

Samenwerken: operator en monteur slaan de handen ineen

Wanneer een storing zich voordoet, is het belangrijk dat operators betrokken blijven bij het proces wanneer de monteur ter plaatse is. Zo kunnen operators direct de oorzaak van het probleem leren kennen én de bijbehorende oplossing. Zo ontstaat een leerzame omgeving waarin verschillende disciplines samenwerken om effectieve oplossingen te vinden en deze vast te leggen.

Het delen van oplossingen en ervaringen is dan ook van grote waarde. Elke operator en technicus heeft zijn eigen benadering van problemen. Door deze verschillende oplossingen te bespreken, ontstaat een bron van kennis waaruit anderen kunnen putten. Het vastleggen van deze informatie is van het grootste belang, en het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijf om toegang tot relevante informatie te waarborgen.

Toegang tot kennis en informatie essentieel

Het creëren van een systeem dat direct toegang biedt tot gedetailleerde informatie over elk machineonderdeel is een uitdaging. Het vergt niet alleen tijd en moeite, maar ook de inzet van mankracht die vaak al overbelast is met de eenvoudige taak om machines draaiende te houden. Desalniettemin is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van deze informatie cruciaal om snel en efficiënt te handelen bij problemen.

Competentie als richtlijn voor bijscholing

Storingsmonteurs en onderhoudsmonteurs hebben verschillende competenties. Het is belangrijk om dit onderscheid te begrijpen en te waarborgen dat de juiste vaardigheden aanwezig zijn op het juiste moment. Competentietesten kunnen als hulpmiddel dienen om de vaardigheden van het personeel te meten en eventuele tekortkomingen te identificeren. Helaas worden deze testen niet met regelmaat afgenomen, terwijl ze een waardevolle graadmeter kunnen zijn voor de bijscholing van personeel.

Door te investeren in training, samenwerking en toegang tot relevante informatie, leggen bedrijven de basis voor een soepelere en efficiëntere productieomgeving. Meer handige tips en inzichten leren om het personeelstekort in de technische sector het hoofd te bieden? Download dan ons whitepaper.