De maakindustrie staat voor een grote uitdaging: de vergrijzing binnen de sector zorgt ervoor dat er veel kennis verloren dreigt te gaan, terwijl de jongere generatie steeds minder vaak kiest voor een carrière in technische functies. Als deze trend zich voortzet, kan het over enkele jaren zo zijn dat er een schrijnend tekort aan technisch personeel is.

Kennis die verloren dreigt te gaan door de vergrijzing, heeft een vergaand effect. Het zal uiteindelijk zorgen voor meer druk op het aanwezige personeel, langere oplostijd van problemen en daarmee ook meer downtime van machines en productie.

Tekort aan vervanging

Het aantal openstaande vacatures stijgt met de dag terwijl ook de groei van bedrijven stijgt. De aanwas van nieuw personeel is echter gestagneerd. Het is van cruciaal belang om jongeren te laten zien hoe het er op een technische werkvloer aan toe gaat, aangezien veel van hen de technische sector als abstract ervaren. Daarom is het belangrijk dat de industrie actief bezig is met het tonen van de voordelen en het plezier dat werken in de technische sector met zich meebrengt.

Mogelijke oplossingen

Dit betekent dat het technische werk tastbaar en toegankelijk gemaakt moet worden. Nodig jongeren die zich in een oriënterende fase bevinden uit om een kijkje te nemen op de werkvloer, zodat ze zelf de sfeer kunnen ervaren. Bied hen de mogelijkheid om vragen te stellen en geef ze een concreet beeld van de verschillende technische rollen die binnen een bedrijf vervuld kunnen worden. Op die manier kunnen jongeren enthousiast worden gemaakt om zich aan te melden voor een technische opleiding.

Toekomstbestendig

Het aantrekken van jong technisch talent is essentieel om de maakindustrie toekomstbestendig te maken. Het is belangrijk dat bedrijven investeren in het stimuleren van interesse en het bieden van mogelijkheden voor jongeren om hun passie voor techniek te ontdekken. Daarnaast moeten technische opleidingen aantrekkelijker worden gemaakt en beter aansluiten op de behoeften van de industrie maar ook op die van de jeugd zelf. Hun eigen wensen en behoeftes kunnen hierbij niet buiten beschouwing worden gelaten.

Alleen door gezamenlijke inspanningen van bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid kunnen we ervoor zorgen dat de maakindustrie een bloeiende sector blijft en dat er voldoende technisch talent beschikbaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Meer lezen over het toekomstige tekort in de technische sector? Lees dan ons whitepaper ‘een toekomst zonder personeel’ waarin we meerdere problemen in de maakindustrie bespreken en mogelijke oplossingen bieden.