2021 stond voor FBI in het teken van het realiseren van verschillende mooie projecten. Voor Refresco realiseerden wij een project om op een ingenieuze wijze te voorkomen dat labels op verkeerde producten terecht kwamen. Ook werkten wij voor een chemieconcern waar handelingen van operators in een clean room, op een doordachte wijze werden geautomatiseerd. Maar 2021 liet ook de keerzijde van de medaille zien.

Verschuiving in de markt

In de maakindustrie heeft COVID-19 wel wat verschuivingen veroorzaakt. Zo heeft Refresco minder frisdranken in blik verkocht en juist meer literpakken. De reden ligt voor de hand: de horeca en winkels waren vaak dicht en mensen waren veel meer thuis. Een bedrijf als Vrumona heeft meer last gehad van de coronamaatregelen omdat zij vooral aan de horeca leveren. Afgelopen jaar is mede door de coronamaatregelen de vinger bij aardig wat projecten op de knip gegaan. Waar voorheen aan het einde van het jaar budgetten opgemaakt moesten worden, is er nu minder drukte aan het einde van het jaar geweest. Bedrijven zijn voorzichtig geworden met uitgeven of ze hebben afgelopen jaar te weinig verdiend om te investeren. Ondanks dat de projecten bij ons redelijk doorliepen, lag de nadruk dit jaar op het doen van offertes.

Krapte op de arbeidsmarkt

Werken met je handen heeft een minder sexy imago dan veel andere beroepen. Waarom weet ik niet. De krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel wordt een steeds groter probleem. We zijn steeds afhankelijker van buitenlandse medewerkers voor het invullen van technische en ambachtelijke beroepen. De coronamaatregelen hebben het opleiden van technische medewerkers ook niet echt bevorderd. De opleiding van technisch personeel vindt met name in de praktijk plaats. En aangezien veel bedrijven dicht moesten, was er ook geen ruimte voor een leer- of stageplaats. Ik hoop dat bedrijven zich het komende jaar hard willen maken om de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen! Het gaat mij als vakidioot aan het hart dat er steeds minder vakmensen op de arbeidsmarkt komen. Kennis is belangrijk maar vakmanschap haal je niet van Google af.

Durf te vragen

De specialiteit van FBI ligt op het uitvoeren van complexe projecten. Van engineering tot en met de daadwerkelijke uitvoering. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt krijgen wij steeds vaker de vraag om ook eenvoudigere werkzaamheden uit te voeren. Wij komen onze klanten hierbij graag tegemoet. Ook al is dit qua tijd niet altijd mogelijk. Soms moeten wij om die reden -nee- verkopen. Maar durf te vragen. Als het enigszins mogelijk is helpen wij graag. Datzelfde geldt uiteraard ook voor het aanvragen van een offerte. Het is voor ons aardig wat werk, maar wij blijven graag in de markt en schuwen de concurrentie niet. 2022 wordt gewoon een top jaar. Voor onze opdrachtgevers en voor FBI!

Ferry Balvert