pH is een maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad. Een opdrachtgever had problemen met zijn zuurgraad. Het afvalwater van hun frisdrankenfabriek heeft te kampen met extreme pH-waarden tussen 3 en 13. In de gebruiksvergunning van de omgevingsdienst staat echter dat het bedrijf zorg moet dragen voor een pH die ligt tussen de 6 en 9. En nu?

Je kunt met zuur de pH-waarde omlaag krijgen en met bijvoorbeeld loog de pH-waarde omhoog krijgen. Maar op het buitenterrein wil je eigenlijk geen plek voor chemische stoffen maken. De oplossing was simpel. We hebben een zogenoemde neutralisatietank bij de put van het afvalwater geplaatst. Dat is een grote bak met twee compartimenten. Het grootste deel is de neutralisatietank. Een klein deel is de loogbuffer. Naast de tank staat een rack met CO2-cilinders. In de neutralisatietank is een circulatiepomp geplaatst die de tank ‘roert’. Als er afvalwater met een te hoge of te lage pH komt, wordt dit in de neutralisatietank gepompt. Als de pH hoger is dan 11 wordt dit naar de loogbuffer gepompt.

Als de pH in de tank te hoog is, wordt er af en toe in de circulatieleiding van de tank een shot CO2 toegevoegd. CO2 is een zuur gas dat zich makkelijk bindt met vloeistof en geen chemische stof is. Door het toevoegen van de CO2 zal de pH dalen. Als de pH is gedaald tot onder de 10, wordt de tank weer geleegd. Als de pH in de tank laag is – en er zit vloeistof met een hoge pH in de loogbuffer – dan wordt dat in de tank gepompt en zal de pH stijgen. Als de pH boven de 6 komt – of als de pH in de put flink stijgt – wordt de tank weer geleegd. Logisch toch ????

Het prettige gevolg is dat de uiteindelijke pH die in het riool wordt geloosd, zelden meer buiten de toegestane waarden komt. Boetes blijven uit en er worden toch geen chemicaliën gebruikt. People blij. Planet blij.

Wordt jij ook weleens zuur van een probleem?. Wij denken graag met je mee om het op te lossen. Bel of mail ons gerust om eens vrijblijvend van gedachte te wisselen.

Ferry Balvert

Leave a Reply