Binnen de industriële automatisering is iedereen vaak met zijn eigen specialiteit bezig. De inkopers letten op een schappelijke prijs voor een installatie, de directie kijkt naar de cijfers en de operators naar de storingen. Het vergeten aspect om echter alles naadloos en soepel te laten verlopen op de vloer, is communicatie en daarin de samenwerking tussen mechanische experts, constructeurs, besturingstechnici, operators en planners.

Alle disciplines samen

Industriële automatisering werkt pas echt goed als alle disciplines samenwerken en elkaar helpen en aanvullen. Iedereen heeft namelijk een andere kijk op het proces, de werking en de uiteindelijke output. Daarom is het van groot belang dat iedereen zijn eigen steentje kan bijdragen om een volledig beeld te schetsen van de vereisten van een installatie en machine en de hiervoor benodigde automatiseringen. 

Inbreng van iedereen

Elke discipline heeft zijn eigen perspectief en expertise. Operators begrijpen als geen ander hoe machines werken op de werkvloer. Besturingstechnici kunnen waardevolle data uit machines halen die van belang zijn voor de algehele efficiëntie. Planners moeten weten wanneer machines draaien en waarom ze stoppen. Het is van cruciaal belang dat elke discipline inspraak heeft in het automatiseringsproces, zodat ze hun verwachtingen kunnen waarmaken. 

De rol van de technische dienst

Bij het aanschaffen van nieuwe automatiseringsapparatuur is het van groot belang om de technische dienst te betrekken. Een recent voorbeeld illustreert dit perfect: bij de automatisering van een suiker- en fructose-doseersysteem was de mechanische meter niet perfect. Hoewel deze was ingesteld op 200 liter, werd er vaak iets meer dan dat gepompt. Dit kwam doordat de meter schakelde bij 200 liter, terwijl dan de pomp nog moest stoppen en de klep nog moest sluiten, waardoor het overschot ontstond. Dit betekende dat operators een marge moesten instellen, bijvoorbeeld 195 liter, om ervoor te zorgen dat er echt 200 liter suiker en fructose werden gedoseerd. Om dit probleem te verhelpen, werd er een vertraging van het pompen aan het einde van de gewenste hoeveelheid ingebouwd in de besturing.

Daarnaast werd er nog een optimalisatieslag doorgevoerd die vorm kreeg in het berekenen van de resttijd. Operators kwamen namelijk steeds kijken hoe ver het pompproces was. Hier kwam de waarde van samenwerking tussen disciplines naar voren. De besturingstechnicus kon aan de hand van de stroomsnelheid nauwkeurig berekenen hoe lang het zou duren om een specifieke hoeveelheid vloeistof te doseren. Hierdoor konden operators precies zien wanneer ze de volgende batch konden starten, waardoor het proces werd geoptimaliseerd. Dit eenvoudige, maar effectieve inzicht zou zonder de betrokkenheid van de technische dienst niet mogelijk zijn geweest.

Door constructeurs, besturingstechnici, operators, planners en technische diensten samen te brengen, kunnen innovatieve oplossingen worden ontwikkeld en kan het volledige potentieel van automatisering worden benut. Het is niet alleen een kwestie van machines laten draaien, maar begrijpen wanneer, waarom en hoe ze dat doen, en dat kan alleen worden bereikt door samen te werken.

Kun je wel wat hulp of advies omtrent je automatiseringen gebruiken? Lees voor meer inspiratie onze andere blogs of neem contact met ons op.