Een elektrotechnische tekening is onmisbaar op elke fabrieksvloer en voor elke machine. Hier kun je namelijk allerlei belangrijke informatie vanaf lezen die je helpt bij het beter begrijpen van de machine en natuurlijk bij het oplossen van storingen. Deze tekening helpt je sneller te werk te gaan en zorgt ervoor dat je problemen bij machines veilig te lijf kunt gaan.

1 Veiligheid voor alles

Veiligheid gaat voor alles als je aan een machine gaat werken. Op een elektrotechnische tekening is te zien waar spanning en stroom doorheen lopen. Deze elementen zie je natuurlijk niet met het blote oog en dus zul je op de tekening af moeten gaan om spanningsloos te werk te kunnen gaan wanneer je iets aansluit of losmaakt. Bij een machine ga je daarom anders te werk dan wanneer je bijvoorbeeld een lamp vervangt en je simpelweg de schakelaar in de meterkast uit kunt zetten. Bij een machine moet je weten waar de schakelaar zit.

2 Stapsgewijs testen

Bij een machine zijn er honderden dingen waar een probleem aan kan liggen. Je kunt alleen ontdekken waar het probleem ligt, als dit op een tekening terug te vinden is. Met behulp van deze tekening kun je alles aflezen en vervolgens stapsgewijs gaan testen waar he tprobleem ligt. De tekening vormt als het ware een plattegrond van alle elektrische draden waaruit de machine aan elkaar is geknoopt.

3 De werking van een machine

Een machine doet iets omdat hij daarvoor gemaakt is. Hoe alles is aangesloten zodat het juiste proces in werking wordt gezet, zie je in de tekening. Als een machine dus niet doet wat hij hoort te doen, kun je aan de hand van de tekening aflezen welke aspecten daarmee te maken hebben. Deze tekening ondersteunt het begrip dat je hebt van een machine.

4 Een volledig beeld

Met behulp van de elektrotechnische tekening kun je de relatie en de afhankelijkheid van de verschillende onderdelen van een machine of installatie duidelijk maken. Daardoor krijg je een volledig beeld van de machine.

5 Zichtbare aanpassingen

Aan een machine worden soms aanpassingen gedaan. Niet zelden is een wijziging aanleiding tot een storing of heeft de wijziging ermee te maken. Het is belangrijk dat deze worden opgenomen in de elektrotechnische tekening. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je hier ook naar handelen wanneer zich een storing voordoet.

Zijn er machines op de vloer aanwezig waar nog geen elektrotechnische tekening van bestaat? Wij hebben e en tekenafdeling die tekeningen maakt voor allerlei soorten machines en installaties. Neem contact met ons  op voor meer informatie.